پیچک (فریدون مشیری)

شعر معاصر پارسی

عناوین مطالب
- ( پرواز با خورشید ) بگذار که بر شاخه این صبح دلاویز(مشیری)
- ( پند )هان ای پدر پیر که امروز(مشیری)
- (چرا از مرگ می ترسید)چرزا زین خواب جان آرام (مشیری)
- ( جراغ میکده )چو آفتاب در آی از درم شراب بنوش(مشیری)
- ( گلهای کبود )ای همه گلهای از سرما کبود(مشیری)
- ( پرنیان سرد )بنشین مرو چه غم که شب (مشیری)
- ( همراه حافظ)
- ( پرده رنگین )با شبنم اشک من ای نیلوفر شب( مشیری)
- ( لال ) ز تحسینم خدا را لب فروبند( مشیری )
- ( کبوتر و آسمان )بگذار سر به سینه من تا که بشنوی(مشیری)
- (کوچه ) بی تو مهتاب شبی باز از آن (مشیری)
- ( هنگا مه )ای دل لبریز از شوق و امید(مشیری)
- ( صفیر )طبیبان را ز بالینم برانید(مشیری)
- (ماه و سنگ )اگر ماه بودم به هرجا که بودم(مشیری)
- (شراب شعر چشمهای تو )من امشب تا سحر (مشیری)
- ( شبنم و چراغ )باز از یک نگاه گرم تو یافت(مشیری)
- (سرو ) در بیابانی دور(مشیری)
- (دریاب مرا) ای بر سر بالینم افسانه سرا دریا (مشیری)
- ( دشت )در نوازشهای باد( مشیری )
- (دریا ) به چشمان پریرویان این شهر(مشیری)
- ( دریچه ) بازو به دور گردنم از مهر حلقه کن(مشیری)
- (غریو) سحر با من درآمیزد که برخیز(مشیری)
- (فقیر )ای بینوا که فقر تو تنها گناه تست(مشیری)
- ( سرودی در بهار ) (مشیری)
- ( ستاره کور ) ناتوان گذشته ام ز کوچه ها(مشیری)
- خوش به حال غنچه های نیمه باز(مشیری)
- ( در ایوان کوچک ما )جز خنده های دختر دردانه ام بهار(مشیری)
- ( خورشید جاودانی )در صبح آشنایی شیرین مان (مشیری)
- ( دریای درد )درون سینه ام صد آرزو مرد( مشیری)
- (خورشید و جام)چون خنده جام است درخشیدن خورشید(مشیری)
- (شکوفه ای بر شراب)چو از بنفشه بوی صبح برخیزد(مشیری)
- ( از خدا صدا نمیرسد) ای ستاره ها که از جهان دور(مشیری)
- ( درخت )درختی خشک را مانم به صحرا(مشیری)
- (افسانه باران)شب تا سحر من بودم و لالای باران( مشیری)
- (افسانه باران)شب تا سحر من بودم و لالای باران( مشیری)
- (شکوفه ای بر شراب)چو از بنفشه بوی صبح برخیزد(مشیری)
- ( غبار بیابان )بیابان تا بیابان در غبار است(مشیری)
- (سرگردان )دلم سوزد به سرگردانی ماه(مشیری)
- (جام اگر بشکست) زندگی در چشم من شبهای (مشیری)
- ( ابر ) تا غم آویز آفاق خاموش ( مشیری)
- (سرود آبشار) مگر چشمان ساقی بشکند امشب خمارم را(مشیری)
- ( سفر )سحر خندد به نور زرد فانوس(مشیری)
- (ترانه جاوید)رفت انکه در جهان هنر جز خدا نبود(مشیری)
- ( بابا لالا نکن ) سراپا درد افتادم به بستر(مشیری)
- (آشتی)قهر مکن ای فرشته روی دلارا(مشیری)
- (جادوی سکوت)من سکوت خویش را گم کرده ام(مشیری)
- ( برای داداش )زنی رنجور امیدش دور اجاق آرزویش کور(مشیری)
- (زهر شیرین)ترا من زهر شیرین خوانم ای عشق(فریدون مشیری )
- (خار)من آن طفل آزاده سر خوشم(فریدون مشیری)
- (اشک زهره)با مرگ ماه روشنی از آفتاب رفت(فریدون مشیری)
صفحه قبل 1 2 صفحه بعد